VERWACHT NEST BEGIN 2021

Ik verwacht misschien begin januari 2021 een nestje! Op het moment krijg ik iedere dag meerdere mails met een aanvraag voor een pup of het verzoek om op de lijst voor geïnteresseerden te kunnen worden geplaatst. Sommige mails moet ik nog beantwoorden. De lijst is overvol!!! Het heeft dus weinig zin om op het moment nog mails te sturen, ik moet u dan toch teleurstellen.
Als er “nieuws” is, laat ik het tijdig op de website weten…

I might be expecting a litter at the beginning of 2021! At the moment I receive several emails every day with a request for a puppy or the request to be placed on the list for interested. I still have to answer some emails.
The list is full!!! So it makes little sense to send emails at the moment, I have to disappoint you.
If there is “news”, I will let you know on the website…