Chairoezan’s Nikè (Nikki)

11 maart 2005 – 20 juni 2020

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit kwijt…

Vandaag heb ik afscheid moeten nemen van Nikki.
Op 11 maart 2005 werd je geboren, als enig meisje met twee broers.
In het begin wilde je niet zo goed groeien. Ik gaf je daarom de stamboomnaam:
“Chairoezan’s Nikè” (godin van de overwinning). En dat deed je, tot op
de dag van vandaag…
Je was een hele lieve, gehoorzame en trouwe hond met een gouden karakter.
Een goede moeder en roedelleidster, altijd vrolijk!
Ik ga je ontzettend missen. Maar je hebt een prachtig leven gehad en de
hoge leeftijd van 15 jaar en 3 1/2 maand bereikt.
Je zult heel veel mooie en warme herinneringen achterlaten, niet alleen bij mij, maar bij alle mensen die je kende.

VERWACHT NEST EIND 2020

Ik verwacht pas eind van het jaar 2020 een nestje! Op het moment krijg ik iedere dag meerdere mails met een aanvraag voor een pup of het verzoek om op de lijst voor geïnteresseerden te kunnen worden geplaatst. Sommige mails moet ik nog beantwoorden. De lijst is overvol!!! Het heeft dus weinig zin om op het moment nog mails te sturen, ik moet u dan toch teleurstellen.
Als er “nieuws” is, laat ik het tijdig op de website weten…

I don’t expect a litter until the end of 2020! At the moment I receive several emails every day with a request for a puppy or the request to be placed on the list for interested. I still have to answer some emails. The list is full!!! So it makes little sense to send emails at the moment, I have to disappoint you.
If there is “news”, I will let you know on time on the website…