Pups verwacht!

Als alles naar wens verloopt, verwacht ik begin oktober 2019 uit de onderstaande combinaties pups. (De lijst voor gegadigden is al erg vol, schriftelijke aanmeldingen voor de reservelijst zijn nog mogelijk).

JCh. Morgan Freeman Anarchia Box (Freeman) X Sequins Saxony (Ruby)

Ch. Angel Like You v. ’t Keijsershof (Abel) X Chairoezan’s Supremo (Lynn)

voor meer info zie “pups”